De IZIDOK belofte

De IZIDOK missie voeren wij uit vanuit een sterke waarde-gedreven organisatie en team. Dankzij deze kernwaarden, kunnen we onze IZIDOK belofte waarborgen.

Onze waarden bepalen wie we zijn en hoe we de dingen aanpakken. Onze waarden liggen aan de basis van de medewerkersprofielen.

Integer

Integriteit is een kernwaarde en beschrijft de manier waarop we in vertrouwen en met vertrouwen samenwerken met onze partners, onze industrie, onze klanten en onze medewerkers.

Dit uit zich in het compromisloos volgen van alle RIZIV en MDEON richtlijnen. IZIDOK streeft naar respectvolle lange termijn samenwerkingen met onze partners. We behandelen elke klant, partner, opdrachtgever en medewerker gelijk, respectvol en gaan in alle discretie om met zowel hun persoons- als zakelijke gegevens.

Integriteit zit diep ingebakken in al onze processen en verzekert het gelijk behandelden van elke zakenrelatie, klant en medewerker; ongeacht status, rang of specialisatie.

Gedreven

IZIDOK zet haar missie om in de praktijk door gedreven, gepassioneerd en met volle overtuiging elke opdracht aan te pakken en uit te werken.
We bogen hiervoor op een gemotiveerd team medewerkers die elke dag opnieuw hun grenzen verleggen in het belang van een geslaagde productie waarbij we exceptionele resultaten leveren.
De IZIDOK beleidslijnen onderlijnen deze gedrevenheid door de continue inzet naar het verbreden van het juridisch en ethisch werkvlak voor bijscholingen in de gezondheidssector. 

Ontzorgend

Bij elke opdracht verplaatst IZIDOK zich in de plaats van haar opdrachtgever, haar betrokken partners en haar beoogde doelgroep. Dit garandeert een strakke klantgerichte aanpak. 

Hierdoor levert IZIDOK een 100% ontzorgende aanpak voor de opdrachtgever. Aan alles wordt gedacht en meegedacht door het IZIDOK team.

Dit behelst alle nodige domeinen per opdracht; 

  • Wetenschap: samen met de opdrachtgever werkt IZIDOK het wetenschappelijk programma uit, zorgt voor topics, content, sprekers en optimaal bereik
  • Organisatie: IZIDOK zorgt voor elk mogelijk detail van de organisatie waarbij aan alles is gedacht. Bovendien gaat IZIDOK telkens een stap verder door de gewenste bijscholing aan te bieden in een moderne, originele en op maat gemaakte format
  • Bereik: telkens opnieuw verruimt IZIDOK het bereik van de opdrachtgever door het inzetten van haar ruime klanten database alsook door haar expertise en originaliteit in het bereiken van nieuwe doelgroepen
  • Wettelijk kader: IZIDOK is volledig op de hoogte van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen en mogelijkheden. Door systematisch nieuwe evoluties op vlak van wetgeving te volgen, hanteert IZIDOK wettelijk correcte en sluitende formats en processen. Een zorg minder dus voor elke opdrachtgever
  • Financieel: IZIDOK is financieel gezond en staat garant voor haar partners waar ze mee samenwerkt. Door onze ervaring en breed partner-netwerk halen wij keer op keer meer uit het beschikbare budget van de opdrachtgever of de deelnamebijdrage van de HCP

Duurzaam

IZIDOK zet zich actief in op vlak van Duurzaamheid. Dit op vlak van haar werking, haar partnerships en uitvoering van alle opdrachten.
We zetten in op een globale en haalbare duurzame aanpak van onze werking waarbij de impact op vlak van Carbon, regeneratie, compensatie en multiculturele diversiteit worden bewaakt.
Duurzaam ondernemen betekent voor IZIDOK ook het uitwerken van lange termijn win-win samenwerkingen met haar zakenrelaties.